فراهم آوردن حمایت‌های قانونی، خدمات آموزشی و مشاوره‌ای جهت تسریع رشد واحد‌های مستقر در مرکز رشد در راستای تبدیل ایده‌های نو به محصولات قابل تجاری شدن و همچنین نظارت مستمر بر فعالیت‌های واحد‌ها و روند رشد آنها با هدف بهبود مستمر عملکرد واحد‌های فناور مستقر در مرکز رشد.

مطالعات انجام شده نشان می دهد در اقتصاد رو به رشد جهان، توجه به فن آوری و اقتصاد مبتنی بر آن، نقش بسیار موثری در توسعه کارآفرینی، توسعه ملی، رشد و رونق اقتصادی کشورها ایفا می‌نمایند. لیکن عدم آشنایی موسسات نوپا و یا واحدهای سنتی با شرایط کاری کنونی،بازار مصرف، هزینه های بالای راه اندازی و عدم آشنایی با مدیریت اثرگذاری، مدیریت تحول، سبب ناپایداری و ریسک بالای آنها در سالهای ابتدایی تاسیس و یا توسعه می گردد. در همین راستا به منظور حمایت از موسسات کوچک و متوسط در توسعه کارآفرینی، در اکثر کشورها مراکزی بنام مرکز رشد و یا انکوباتور ایجاد شده است. این مراکز معمولاً در یک پارک فناوری و یا یک دانشگاه ایجاد می شوند تا کارآفرین بتواند با دریافت حمایتهای مرکز، دستاوردهای تحقیقاتی، ایده های نوین و یافته های علمی خود را به کسب و کار تجاری تبدیل نماید.

مدل کاری شرکت‌های دانش‌بنیان هوافضایی در دنیا بر خلاف رشته‌هایی مانند IT و فناوري‌های پایین‌دست، متصل شدن به شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ و همکاری با آنها از طریق تزریق پتانسیل‌هایی مانند خلاقیت و نوآوری، چابکی، دانش فناورانه و کاهش هزینه‌ها به شرکت‌های بزرگ می‌باشد. لذا وجود این شرکت‌ها می‌تواند منشا ایجاد نوآوری در صنعت باشد. از سوی دیگر دوگانه بودن فناوری‌های هوافضایی (تجاری و نظامی) موجب شده این بخش به یک حوزه استراتژیک و دولتی تبدیل شود لذا شرکت‌های خصوصی این حوزه در نقش همکار بخش‌های فناور که عموما دفاعی و یا دولتی هستند، خود را مطرح می‌کنند. همکاری با صنایع و شرکت‌های بزرگ موجب رشد این شرکت‌ها، ایجاد فضای رقابتی، خروج از اقتصاد دولتی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می‌شود. مجموعه این موارد سبب ضرورت ایجاد یک بستر برای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان هوافضایی می‌شود.

از سوی دیگر، نوع فناوری‌های هوافضایی به گونه‌ای است که می‌بایست استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را بگذرانند. در این شرایط شرکت‌های غیرفعال در حوزه هوافضا هرچند می‌توانند محصولاتی از جمله قطعات یا زیرسامانه‌ها را تولید نمایند اما چارچوب کاری آنها با استانداردهای سخت‌گیرانه و سطح بالای هوافضایی سازگار نیست لذا شرکت‌های دانش‌بنیان هوافضایی از این نظر دارای ویژگی منحصر به فردی هستند. در این شرایط، توسعه شرکت‌هایی که بتوانند در چارچوب کاری بخش های هوافضایی کار کنند یکی دیگر از موارد مدنظر پژوهشگاه هوافضا برای تاسیس مرکز رشد واحدهای فناور هوافضایی می‌باشد.

 

پژوهشگاه هوافضا اهداف و سیاست‌های مهمی در تاسیس مرکز رشد تخصصی دنبال می‌نماید که در زیر به برخی از مهمترین این اهداف اشاره شده است:

 

1- با توجه به سابقه گذشته پژوهشگاه، مهمترین هدف تشکیل شرکت هایی بر اساس زیر سیستم هایی از کپسول فضایی است که اشتراک زیادی با صنایع دیگر دارد. از مزایای این کار می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •    حفظ توانمندی علمی پژوهشگاه در مواقع بحرانهای اقتصادی دولت و تغییرات فصلی سیاست گذاری
 •    کمک به صنایع دیگر مثل خودروسازی در اثر سرریز دانش در این حوزه
 •    عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی و تولید سرمایه و دانش
 •    عرضه محصول با متقاضیانی بیشتر و تغییر B-G به B-C
 •     ایجاد یک زیرساخت قوی چند منظوره برای اجرای بندهای سند چشم انداز

 2- شناسایی ژنهای نخبه و ایده‌های برجسته و سرمایه گذاری مرکز رشد و پژوهشگاه هوافضا در پروژه های درجه یک که در کوتاه مدت صرفه      اقتصادی دارد و موجب درآمد زایی می شود.

3- ساماندهی به ایده‌های هوافضایی مطرح شده در مراکز علمی منطقه و ارجاع شده به پژوهشگاه

4- بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی و تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری در زمینه هوافضا و علوم وابسته

5- ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

6- ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه هوافضا و علوم وابسته

7- بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در حوزه های فناوری هوافضا

 

ماموریت:

 • بستر سازی برای فراهم آوردن امکانات لازم جهت ایجاد مرکز رشد بعنوان مرکز ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی و آموزشی مورد نیاز شرکت‌های وابسته به علم هوافضا
 • ایجاد شبکه همکار بر پایه دانش ابتدا در سطح استان و سپس در سطح کشور به منظور اطلاع رسانی و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان متخصصین و شرکت های فناور
 • بستر سازی جهت تجاری کردن دستاورد‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف فناوری
 • کمک به کاهش مهاجرت نخبگان از سطح کشور با حمایت از طرح‌های فناوری
 • ایجاد زمینه کار آفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیرو‌های محقق جوان
 • ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحد‌های کوچک و متوسط دانش‌مدار و فناور فعال در زمینه‌های مرتبط با هوافضا
 • بستر سازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های مختلف فناوری
بالا