parallax background
 

 

کارگاه تولید

 

" سوله تولیدی مرکز رشد فناوری هوافضا شامل فضای 500 متری تولید با دو کارگاه 100 متری است که شرکت ها و واحدها می توانند از خدمات کارگاه استفاده نموده و یا با اجاره واحدهای تولیدی، اقدام به تولید نمایند. این مجموعه کلیه امکانات لازم جهت تولید اولیه، نظیر آب و برق صنعتی را دارا می باشد."

 
ثبت نام
fa_IRFA_IR