parallax background
 

 

تاریخچه

مرکز رشد فناوری هوافضا، در راستای به ثمر رساندن و تجاری سازی فناوری های حاصل از تحقیقات در زمینه هوافضا، در بهمن 1394 تأسیس گردیده و در دیماه سال 1396 هم مجوز مشروط خود را از وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نمود. این مرکز رشد به عنوان اولین مرکز رشد فناوری هوافضا، سعی در ایفای نقش حلقه واسط بین پژوهشگران و بازار محصولات هوافضایی و هپچنین بازار کاربردهای محصولات هوافضایی دارد. به این منظور با برنامه ریزی جدید، این مرکز در نظر دارد به عنوان مرکز پیشرو و مرجع فناوری و تجاریسازی هوافضا در کشور مطرح شود. در این راستا از تمامی صاحبان ایده، نوآوران و فناوران به منظور استفاده از خدمات حمایتی مرکز رشد دعوت به عمل میآید.

ثبت نام
fa_IRFA_IR