parallax background
 

 

مشاوره طراحی و ساخت

"مرکز رشد هوافضا با ایجاد کارگروهی هماهنگ توانسته گامی مهم از طرح تا تولید و بازاریابی محصولات تولید شده در این مرکز بردارد. این مرکز با ایجاد هماهنگی میان تیم‌های استارتاپی و شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه‌های مختلف توانسته گامی مهم در زمینه تولید، ارائه و بازاریابی شکل دهد.

مرکز رشد هوافضا با در نظر داشتن اینکه تجاری سازی و کسب درآمد از ایده‌های فناورانه و دانش‌بنیان یکی از عملکرد‌های اصلی هر مرکز رشد و یا پارک می‌باشد تمرکز اصلی خود را به فروش و ارائه خدمات ایجاد شده در مرکز رشد هوافضا قرار داده است."

ثبت نام
fa_IRFA_IR