Aerospcae Technology Business Incubator Center

مرکز رشد فناوری هوافضا، با هدف حمایت از ایده ها، نوآوران و فناوران صنعت هوافضا و تجاری­ سازی فناوریهای نوین مرتبط با این صنعت تاسیس گردیده است. نظر به شمول علم هوافضا به عنوان مجموعه ای از تکنولوژی های برتر کلیه علوم با کاربرد هوافضایی، حوزه کاربرد طرح های این مرکز بسیار وسیع بوده و از هوانوردی و پیشرانش تا ژنتیک و پزشکی و حقوق را در بر می گیرد

مزایای مرکز رشد هوافضا

این مجموعه با در اختیار داشتن فضای 2500 متر مربعی در فاز اول در یکی از بهترین نقاط شهر تهران و ارائه انواع خدمات به شرکت های فناور، با ایجاد محیط و اتمسفر متمایز زمینهرا برای رشد شرکت­های فناور مهیا ساخته است. ارائه خدماتی شامل تولید، نمونه سازی، حسابداری، عمومی، ثبت و مشاوره مدیریت، بازاریابی و تجاری سازی تخصصی ، خدمات اداری و منشی گری در مجموعه مرکز رشد، تأثیر بسیار زیادی در کاهش هزینه شرکت ها دارد.همچنین شرکتهای مستقر در مرکز رشد هوافضا، بواسطه خدمات بازاریابی گسترده و قراردادهای مرکز با سازمانهای مربوطه، از امتیاز فروش ویژه محصولات برخوردار می­‌باشند.

Sign-up
en_USEN